Dịch vụ

Marketing

Phân tích thị trường tốt kết hợp với những dịch vụ giá trị sẽ mở ra đại dương xanh không có cạnh tranh

Marketing Services

Xây dựng dịch vụ

Xây dựng dịch vụ là một yếu tố then chốt và quyết định trong việc tạo nên sự đa dạng về nguồn thu cho bất kỳ cơ sở ý tế nào...

Chi tiết

Nghiên cứu thị trường

Lý do lớn nhất để BOHC được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn là bởi sự am hiểu thị trường y tế của chúng tôi...

Chi tiết

Kế hoạch Marketing

Sự am hiểu thị trường và đối thủ cạnh tranh là tối quan trọng trong quá trình thiết lập chiến lược để khởi đầu quá trình tìm kiếm "blue ocean"...

Chi tiết

Quản lý Thương hiệu

Chúng tôi giúp khởi tạo và gia tăng giá trị cho thương hiệu của đối tác bằng việc phân tích thế mạnh hiện có của thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu của các dịch vụ nhánh, đồng thời tối ưu hóa danh mục thương hiệu sẵn có nhằm tối đa hóa tăng trưởng cho doanh nghiệp...

Chi tiết

Gắn Kết Khách Hàng

Sự hài lòng của khách hàng chính là giá trị cốt lõi cho những thành công trong dài hạn của bất kỳ một doanh nghiệp nào...

Chi tiết

Digital Marketing

Digital Marketing là xu thế tất yếu trong thời đại kỹ thuật số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội. Tuy nhiên không phải tất cả các công cụ Digital marketing đều phát huy hiệu quả đối với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ. Hơn nữa, việc lựa chọn được các công cụ phù hợp với từng giai đoạnh phát triển của từng bệnh viện/ phòng khám đòi hỏi phải có sự hiểu biết về thị trường cụ thể và các kỹ thuật chuyên ngành áp dụng cho từng công cụ digital marketing...

Chi tiết