Dịch vụ

Chiến lược

Văn hóa hợp tác, hỗ trợ và sự định hướng đúng đắn tạo nên những lối tắt trên con đường đi đến thành công.

Chi tiết

Tài chính

BOHC cung cấp kiến thức chuyên ngành và hỗ trợ kỹ thuật giúp đối tác đạt được những kì vọng tài chính

Chi tiết

Vận hành

Tối ưu hóa vận hành giúp đảm bảo các nguồn lực được quản lý hiệu quả, khách hàng hài lòng và tạo ra lợi nhuận kì vọng

Chi tiết

Chất lượng

Sự an toàn và hài lòng của người bệnh là những tiêu chuẩn vàng phân biệt thành công của bạn với những đơn vị khác

Chi tiết

Marketing

Phân tích thị trường tốt kết hợp với những dịch vụ giá trị sẽ mở ra đại dương xanh không có cạnh tranh

Chi tiết

Tư duy lãnh đạo

BlueOcean Healthcare Consultants(BOHC)

BlueOcean Healthcare Consultants

BlueOcean Healthcare Consultants(BOHC) hỗ trợ khách hàng triển khai hoạt động kinh doanh, quản lý hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm đối tác chiến lược và kích thích tăng trưởng. Các chuyên gia của chúng tôi vận dụng chuyên môn sâu trong các lĩnh vực tài chính, vận hành, chiến lược, quản lý chất lượng, marketing và chuyên môn y tế để cung cấp cho khách hàng những phân tích chuyên sâu và các giải pháp, giúp khách hàng đạt được những kết quả bền vững và đo lường được...

 

Chi tiết

Khách hàng

  • Trung tâm Xét nghiệm Diag
  • Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
  • Bệnh viện đa khoa Thành An
  • Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà
  • Hệ thống Nhi đồng clinic
  • Bệnh viện Đa Khoa Lạc Việt
  • Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh
  • Nha khoa Sentosa