Xây dựng Quy trình, Quy định

Những quy trình, quy định đồng bộ, có tính thực tiễn cao chính là bộ khung chắc chắn đảm bảo mọi thành viên tại tất cả các đơn vị chức năng trong một tổ chức có thể phối hợp nhịp nhàng theo các nguyên tắc chung, giảm thiểu sai sót và cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Quy trình, quy định cũng có thể được sửa chữa, thay đổi theo quá trình phát triển của doanh nghiệp để phù hợp với những cập nhật về trình độ, công nghệ, quy mô.

 

Các chuyên gia của BOHC đang tham gia cùng đối tác xây dựng hệ thống quy trình, quy định phù hợp với hoạt động vận hành hàng ngày, cũng như song song triển khai áp dụng để cải thiện toàn bộ hệ thống vận hành.