Dịch vụ

Vận hành

Tối ưu hóa vận hành giúp đảm bảo các nguồn lực được quản lý hiệu quả, khách hàng hài lòng và tạo ra lợi nhuận kì vọng

Vận hành Services

Xây dựng Quy trình, Quy định

Những quy trình, quy định đồng bộ, có tính thực tiễn cao chính là bộ khung chắc chắn đảm bảo mọi thành viên tại tất cả các đơn vị chức năng trong một tổ chức có thể phối hợp nhịp nhàng theo những nguyên tắc chung, giảm thiểu sai sót và cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng...

Chi tiết

Tối ưu hóa Vận hành

Chúng tôi hiểu rằng việc cải tiến hoạt động vận hành là không thể thiếu để phù hợp với tình hình kinh doanh của đối tác...

Chi tiết

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Nguyên liệu, thuốc, và vật tư tiêu hao là những hạng mục đứng đầu trong chi phí của các bệnh viện. Quản lý tốt những hạng mục này giúp tiết kiệm tài nguyên, tăng lợi nhuận, giảm thiểu sai sót và đảm bảo an toàn hơn cho người bệnh. BOHC đang chuyển giao các giải pháp khả thi cho đối tác, đồng thời tăng cường hỗ trợ tại chỗ giúp đối tác đạt được mục tiêu về quản lý, cung ứng và vật tư.

Chi tiết

Quản lý CNTT& Trang thiết bị

Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện giúp tiết kiệm nguồn nhân lực, thủ tục hành chính; giữ cho thông tin được thông suốt và kịp thời...

Chi tiết

Quản lý nguồn nhân lực

Con người là tài sản quý giá nhất của bất kì tổ chức y tế nào. Tuyển dụng và phát triển hiệu quả nguồn lực này là yếu tố tiên quyết, cũng là thách thức lớn cho những người quản lý doanh nghiệp....

Chi tiết

Thủ tục pháp chế

Các luật sư của BOHC hỗ trợ đối tác giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng, pháp lý nội bộ. Đồng thời, BOHC còn cung cấp các gói giải pháp tư vấn hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập, thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh, phân tích pháp lý phục vụ M&A.

Chi tiết