Tối ưu hóa Vận hành

Chúng tôi hiểu rằng việc cải tiến hoạt động vận hành là không thể thiếu để phù hợp với tình hình kinh doanh của đối tác. Vận dụng các phương pháp và công cụ thực tiễn của Lean Six Sigma, chúng tôi cùng với nhân viên của đối tác tối ưu hóa các quy trình và luồng bệnh nhân, giảm thiểu các hoạt động thừa và bổ sung những cải tiến mới nhằm mục tiêu tối đa hiệu quả của hệ thống vận hành.