Tái cấu trúc tài chính

Một doanh nghiệp thành công đòi hỏi chiến lược tốt, nhân sự có năng lực, nguồn lực tài chính dồi dào cùng rất nhiều yếu tố khác. Đối tác có thể chưa thành công nếu bất kì yếu tố nào kể trên chưa được thiết lập và quản lý tốt. Chúng tôi hỗ trợ đối tác trở lại đúng quỹ đạo trước khi cùng họ đi tới đich.