Quản lý CNTT& Trang thiết bị

Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện giúp tiết kiệm nguồn nhân lực, thủ tục hành chính; giữ cho thông tin được thông suốt và kịp thời. Có rất nhiều hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện được giới thiệu trên thị trường, nhưng làm sao có được sự lựa chọn ưng ý, đáp ứng các yêu cầu quản lý, đặc biệt phụ hợp với hệ thống chi trả của Bảo hiểm xã hội?

BOHC sẽ mang đến cho các đối tác những câu trả lời phù hợp dựa trên kinh nghiệm thực tế, sự hiểu biết về kỹ thuật, và các mối quan hệ hợp tác bền vững với những nhà cung cấp phần mềm hàng đầu.

 

Đồng thời, quản lý kỹ thuật đảm bảo mọi chi tiết, thiết bị từ máy móc, cơ sở hạ tầng, giặt là, đồ tiệt trùng... đều được quản lý và bảo dưỡng tốt. BOHC đã chuẩn hóa các chương trình quản lý đặc biệt cho từng dịch vụ này. Chúng tôi sẽ điều chỉnh để phù hợp với thực tế hoạt động của từng đối tác và hỗ trợ triển khai các chương trình này với dịch vụ kiểm soát, tư vấn định kì.