Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Trung bình, chi phí trực tiếp bao gồm thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao và nhân sự chuyên môn chiếm tới hơn 60% doanh thu hàng tháng của các  bệnh viện, phòng khám. Quản lý các chi phí này một cách hiệu quả luôn là thách thức đối với các nhà lãnh đạo đơn vị vì nếu không dự báo và chuẩn bị tốt, khả năng bị thiếu hụt nguyên liệu, thuốc là rất dễ xảy ra, đặc biệt vào những mùa cao điểm khám chữa bệnh trong năm. Tuy nhiên, nếu dự trữ quá nhiều, quản lý không chặt chẽ sẽ gây tồn đọng hàng cũ, dễ phát sinh tiêu cực gây thất thoát và không tận dụng được các chính sách tốt của nhà cung cấp.

 

Để thực hiện tốt việc quản lý chuỗi cung ứng, các nhà quản lý cần trả lời được một số vấn đề sau:

1. Làm sao dự báo được chính xác nhu cầu của đơn vị trong từng tháng?

2. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp và các hình thức hợp tác?

3. Các nguyên tắc cần có trong nhập, xuất, quản lý thuốc, nguyên vật liệu, hoá chất, vật tư tiêu hao?

4. Cấu trúc, vận hành của bộ phận quản lý, cấp phát vật tư nên thực hiện như thế nào?

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cấp phát như thế nào?