Nghiên cứu thị trường

Lý do lớn nhất để BOHC được các khách hàng tin tưởng và lựa chọn là bởi sự am hiểu thị trường y tế của chúng tôi. Toàn bộ dữ liệu về thị trường đều được chiết xuất và phân tích từ các nguồn đa dạng nhằm xác định những thị trường và khách hàng tiềm năng, cũng như giúp phân loại, xây dựng danh sách đầu mối khách hàng ưu tiên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham gia hỗ trợ thiết kế các phiếu điều tra với nội dung chuyên biệt theo từng nhu cầu khảo sát để giúp doanh nghiệp biết được khách hàng đang nhìn nhận ra sao về mọi mặt của doanh nghiệp mình.