Nâng cao chất lượng trọng điểm

Chúng tôi phân tích chi tiết các điểm yếu và các nguy cơ để tìm ra những vấn đề đang tồn tại trong quản lý chất lượng trước khi đưa ra những giải pháp khả thi và hỗ trợ đối tác cải thiện. Quan trọng hơn, chúng tôi liên tục làm việc cùng đối tác để đảm bảo quá trình này được diễn ra liên tục trong toàn hệ thống quản lý chất lượng