Kế hoạch Marketing

Sự am hiểu thị trường và đối thủ cạnh tranh là tối quan trọng trong quá trình thiết lập chiến lược, khởi đầu quá trình tìm kiếm những đại dương không có cạnh tranh (blue ocean). Để tránh việc phải đương đầu với "red ocean" đầy những đối thủ cạnh tranh tại các thị trường nhỏ hẹp, doanh nghiệp đang dần hướng đến những chiến lược với tầm nhìn xa hơn, kế hoạch marketing cụ thể đi kèm và những công cụ triển khai thiết thực. Đó cũng chính là mục tiêu và những gì chúng tôi mong muốn đem lại cho các đối tác