Digital Marketing

Tại BOHC, chúng tôi luôn thực hiện việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trường của đối tác để tìm ra các nét riêng có trước khi quyết định, đề xuất các công cụ marketing phù hợp. Hơn nữa, chúng tôi thường kết hợp nhiều phương án khác nhau để xây dựng và triển khai các kế hoạch digital marketing tổng thể. Do đó, thông qua digital marketing, đối tác dễ dàng tiếp cận và tương tác được với nhóm khách hàng mục tiêu trong thị trường của mình để giới thiệu đầy đủ dịch vụ, thế mạnh, đồng thời gắn kết và không ngừng phát triển thị trường.