Chiến lược dịch vụ

Am hiểu thị trường, các xu hướng và đối thủ cạnh tranh là rất quan trọng, nhưng mấu chốt hơn là hiểu được thế mạnh của bản thân doanh nghiệp mình. BOHC thực hiện các phân tích chuyên sâu nhằm giúp doanh nghiệp xác định được thế mạnh, điểm yếu của mình, cũng như môi trường xung quanh trước khi cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược cho từng thế mạnh để các đối thủ không thể cạnh tranh hay bắt chước...