Dịch vụ

Chất lượng

Sự an toàn và hài lòng của người bệnh là những tiêu chuẩn vàng phân biệt thành công của bạn với những đơn vị khác

Chất lượng Services

Chứng nhận JCI/NQS

Chứng nhận Quản lý Chất lượng Quốc tế JCI (Joint Commission International) hoặc Tiêu chuẩn Chất lượng Quốc gia là cơ sở xác nhận dịch vụ y tế của đối tác đáp ứng các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt. Đó cũng là những "tiêu chuẩn vàng" trong việc bảo vệ người bệnh và đảm bảo chất lượng dịch vụ

Chi tiết

Công cụ TQM & Thực hành

Các công cụ phân tích dữ liệu và sự hỗ trợ tại chỗ từ BOHC giúp các nhà quản lý và nhân viên của đối tác có thể tự quản lý một cách hiệu quả chất lượng dịch vụ của mình

Chi tiết

Nâng cao chất lượng trọng điểm

Chúng tôi phân tích chi tiết các điểm yếu và các nguy cơ để tìm ra những vấn đề đang tồn tại trong quản lý chất lượng trước khi đưa ra những giải pháp khả thi và hỗ trợ đối tác cải thiện...

Chi tiết