Quản lý khác

Chúng tôi mong chờ được chào đón các cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực quản lý từ hành chính, marketing tới, IT, quản lý nhân sự…BOHC có chính sách quyền lợi dựa trên hiệu quả và xây dựng hệ thống phát triển nghề nghiệp chi tiết, đảm bảo một môi trường làm việc thuận lợi, thoải mái cho từng cá nhân trong từng lĩnh vực sau:
- Quản lý hành chính
- Thiết kế, đồ họa
- Tài chính, kế toán
- Quản lý nhân sự và tuyển dụng
- Marketing và phát triển sản phẩm, dịch vụ
- Quản lý công nghệ thông tin
Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường năng động, vị trí làm việc nhiều thử thách, trải nghiệm, hãy tìm hiểu và tham gia cùng BOHC