Hợp đồng & Chi phí

Cam kết hợp tác

Trước khi triển khai hợp tác với BOHC, khách hàng sẽ được cung cấp hợp đồng hợp tác trong đó đã bao gồm dự toán chi phí căn cứ trên tính chất phức tạp của vấn đề và khối lượng công việc sẽ triển khai

Trong quá trình hợp tác, BOHC liên tục cập nhật tiến độ, tình trạng, chi phí dự kiến còn lại và khối lượng công việc cần triển khai tiếp. Trường hợp chi phí thực tế vượt quá chi phí dự toán, chúng tôi sẽ đề nghị được phê duyệt bổ sung bằng văn bản chi tiết. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng luôn kiểm soát được toàn bộ tiến trình, chi phí và khối lượng công việc của dự án, giảm thiểu các rủi ro và đảm bảo khách hàng luôn chủ động.

Hàng tháng, chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo chi tiết thời gian đã thực hiện cho từng nội dung công việc đã triển khai, đồng thời thông báo các khoản chi phí cần phê duyệt hoặc đã đến hạn của khách hàng.

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp các phân tích chi tiết về kết quả, hiện trạng và dự báo các khả năng sắp tới.

 

Phí dịch vụ

Chúng tôi tính phí theo từng dịch vụ cung cấp căn cứ trên khối lượng công việc, tính phức tạp của thử thách và thời gian cần thiết để thực hiện. Trong trường hợp khách hàng muốn dừng hợp tác tại bất kì thời điểm nào, chi phí chỉ được tính cho khối lượng công việc đã thực hiện. Chúng tôi cũng cam kết hoàn trả 100% chi phí trong trường hợp khách hàng không hài lòng bởi chất lượng dịch vụ của BOHC